Polityka Prywatności

 

§ 1

Informacje ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego Korzec.

2.    Sklep internetowy Korzec, dostępny pod adresem internetowym www.korzec.net.pl, prowadzony jest przez Stanisława Czechowskiego i Franciszka Szabelskiego będących wspólnikami spółki cywilnej PPHU Korzec Spółka Cywilna Stanisław Czechowski, Franciszek Szabelski NIP: 9371017399, REGON: 070662146, prowadzących firmy wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

·         Stanisław Czechowski PPHU Korzec NIP: 9371257821 REGON: 072494351

·         Franciszek Szabelski PPHU Korzec NIP: 9371405575 REGON: 070662146.

§ 2

Definicje

1.    Sklep - sklep internetowy Korzec, dostępny pod adresem internetowym www.korzec.net.pl.

2.    Administrator Danych Osobowych -:

·         Stanisław Czechowski PPHU Korzec NIP: 9371257821 REGON: 072494351,

·         Franciszek Szabelski PPHU Korzec NIP: 9371405575 REGON: 070662146,

będący wspólnikami spółki cywilnej PPHU Korzec Spółka Cywilna Stanisław Czechowski, Franciszek Szabelski NIP: 9371017399, REGON: 070662146
z siedzibą 43-392 Międzyrzecze Górne 165.

3.    Użytkownik - każdy odwiedzający stronę internetową Sklepu (definicja w § 2 ust. 4 Regulaminu).

4.    Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta (definicja w § 2 ust. 8 Regulaminu) Obowiązkowymi danymi osobowymi wymaganymi do wypełnienia Formularza Zamówienia są: płeć, imię i nazwisko, e-mail. W przypadku przedsiębiorcy dodatkowymi, wymaganymi danymi są: firma i NIP.

5.    Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia (definicja w § 2 ust. 7 Regulaminu). Obowiązkowymi danymi osobowymi wymaganymi do wypełnienia Formularza Zamówienia są: płeć, imię i nazwisko, e-mail, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, kraj, opcjonalnie nr telefonu. W przypadku przedsiębiorcy dodatkowymi, wymaganymi danymi są: firma i NIP.

6.   Pliki Cookies -  dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.  Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu osobie zainteresowanej informacji handlowych i reklamowych na podany przez nią adres e-mail.

§ 3

Dane osobowe

1.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia Konta lub złożenia Zamówienia. Rezultatem nie wprowadzenia wymaganych danych osobowych do Formularza Rejestracji bądź Formularza Zamówienia, będzie odpowiednio brak możliwości założenia Konta oraz brak możliwości złożenia Zamówienia. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.

2.   Administrator Danych Osobowych dokłada należytej staranności w celu zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

3.   Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a.      szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy,

b.      zabezpieczenie zbioru danych przez nieuprawnionym dostępem,

c.      dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4.   Dane osobowe Użytkownika są pozyskiwane w następujący sposób:

d.      poprzez dobrowolne wprowadzone danych w Formularzu Rejestracji i Formularzu Zamówienia,

e.      poprzez gromadzenie Plików Cookies,

f.       poprzez wybór usługi Newslettera,

5.   Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach:

a.      zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient, w tym dostarczenia Zamówienia,

b.      w celach rozliczeniowych,

c.      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, np. udzielania odpowiedzi na pytanie przesłane przez Formularz kontaktowy, możliwości dokonania analiz
i statystyk, zabezpieczenia przed roszczeniami osób trzecich,

d.      przesłania wiadomości zawierających informacje handlowe w przypadku wyboru przez Użytkownika usługi Newslettera.

6.   Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania zgody przez Klienta.

7.   W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Zamówienia pod wskazany adres, Administrator udostępnia dane osobowe zamieszczone w Formularzu Zamówienia firmie DPD Polska Sp. z o. o. z siedzibą 02-274 Warszewa, ul. Mineralna 15 nr KRS: 0000028368, NIP: 5260204110 lub firmie Poczta Polska S. A. z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 8, oo-940 Warszawa nr KRS: 0000334972, NIP: 5250007313  w zakresie i na czas niezbędny do wykonania dostawy.

8.   W przypadku wyboru przez Klienta, opcji płatności elektronicznych Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta zamieszczone w Formularzu Zamówienia, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

9.   Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie prawa krajowego lub unijnego.

10.   Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

11.   Użytkownik w każdym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.   W celu uzyskania informacji nt. własnych danych osobowych przetwarzanych przez Sklep, w tym ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie należy skontaktować sie z Administratorem za pomocą:

a.      telefonu, dzwoniąc na nr: + 48 500 089 171,

b.      formularzu kontaktowego znajdującego sie na stronie internetowej Sklepu

c.       poczty elektronicznej, pisząc na adres: sckorzec@gmail.com,

d.      poczty tradycyjnej, pisząc na adres: 43-392 Międzyrzecze Górne 165,

3.    Na stronie internetowej Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te posiadają własne polityki prywatności oraz regulaminy.

§ 2

Polityka Plików Cookies

1.    Strona internetowa Sklepu używa Plików Cookies by dostosować Sklep do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych.

2.   Strona internetowa Sklepu stosuje Pliki Cookies wydajnościowe, służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, oraz funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika.

3.    Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu:

a.    możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu,

b.    dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, poprzez rozpoznawanie jego urządzenia,

c.    do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

·         Mozilla Firefox:

      www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

·         Internet Explorer:

      www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

·         Google Chrome:

      www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

·         Safari:

      www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/.

§ 3

Postanowienia końcowe

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Sklepu, w ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, rozwoju technologii internetowej. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych 14 dni przed wejściem w życie zmian, zaś osoby posiadające Konto zostaną dodatkowo powiadomione o zmianach otrzymując wiadomość e-mail.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw: o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( t, j. Dz. U. z 2002, Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm).

3.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl.